Meer te weten komen

WOORD VAN DE CEO

Het gebruik van de wagen en respect voor het
milieu zijn perfect verzoenbaar. Het beste bewijs
hiervan is dat nieuwe, innovatieve projecten als
paddenstoelen uit de grond schieten: autodelen,
geconnecteerde en autonome auto’s, hybrides en
elektrische auto’s vereisen een aangepast
dienstenaanbod.

Bij Interparking geloven we sterk in multimodaliteit
als onmisbare pijler voor een groenere en
efficiëntere mobiliteit.

MULTIMODALITEIT:
DE SLEUTEL TOT EEN GROENE
EN EFFICIËNTE MOBILITEIT

Meer te weten komen

WOORD VAN DE CEO

Het gebruik van de wagen en respect voor het
milieu zijn perfect verzoenbaar. Het beste bewijs
hiervan is dat nieuwe, innovatieve projecten als
paddenstoelen uit de grond schieten: autodelen,
geconnecteerde en autonome auto’s, hybrides en
elektrische auto’s vereisen een aangepast
dienstenaanbod.

Bij Interparking geloven we sterk in multimodaliteit
als onmisbare pijler voor een groenere en
efficiëntere mobiliteit.

MULTIMODALITEIT:
DE SLEUTEL TOT EEN
GROENE EN EFFICIËNTE
MOBILITEIT

Meer te weten komen

De strategie van Interparking
inzake maatschappelijk
verantwoord ondernemen,
milieu en bestuur (MVO)
past in het kader van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Deze agenda,
die in 2015 werd opgemaakt, legt
doelstellingen vast die tegen 2030
moeten worden bereikt aan de hand
van 17 ambitieuze, maar realistische
doelstellingen.

Er zijn tal van hefbomen om de
milieuprestaties te verbeteren:
ledverlichting, domotica,
contracten voor de levering van
hernieuwbare energie, groenere
mobiliteit voor de werknemers enz.

STRATEGIE

AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN,
CONCRETE MIDDELEN

Meer te weten komen

De strategie van Interparking inzake
maatschappelijk verantwoord ondernemen,
milieu en bestuur (MVO) past in het kader van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties. Deze agenda, die in 2015
werd opgemaakt, legt doelstellingen vast die
tegen 2030 moeten worden bereikt aan de
hand van 17 ambitieuze, maar realistische
doelstellingen

Er zijn tal van hefbomen om de milieuprestaties
te verbeteren: ledverlichting, domotica,
contracten voor de levering van hernieuwbare
energie, groenere mobiliteit voor de werknemers
enz.

STRATEGIE

AMBITIEUZE
DOELSTELLINGEN,
CONCRETE
MIDDELEN

Meer te weten komen

De laatste jaren zijn er heel wat innovaties op het gebied van
de automobiliteit. Ze zijn bedoeld om bij te dragen tot schonere
lucht voor iedereen. Hybride en elektrische auto’s verminderen
de uitstootvan CO2 en fijnstof in de atmosfeer aanzienlijk.
Interessant is ook dat autodelen de steden ontlast, ruimte
vrijmaakt op de weg en zo het verkeer vermindert.

GROENE MOBILITEIT

HET NIEUWE CONCEPT
VAN MOBILITEIT

965

PLAATSEN VOORSTEMD VOOR
HET ELEKTRISCH LADEN

Meer te weten komen

De laatste jaren zijn er heel wat innovaties op
het gebied van de automobiliteit. Ze zijn bedoeld
om bij te dragen tot schonere lucht voor iedereen.
Hybride en elektrische auto’s verminderen de
uitstootvan CO2 en fijnstof in de atmosfeer
aanzienlijk. Interessant is ook dat autodelen de
steden ontlast, ruimte vrijmaakt op de weg en
zo het verkeer vermindert.

GROENE MOBILITEIT

HET NIEUWE
CONCEPT VAN
MOBILITEIT

965

PLAATSEN VOORSTEMD VOOR
HET ELEKTRISCH LADEN

Meer te weten komen

Sinds 2015 zijn alle activiteiten van Interparking CO2-
neutraal gecertificeerd in de 9 landen waar de groep
actief is. De certificering kon worden verkregen door
twee hefbomen te activeren: enerzijds levert Interparking
voortdurend heel wat inspanningen om de CO2-uitstoot
van zijn activiteiten aanzienlijk te verminderen; anderzijds
heeft de Groep zich verbonden in een CO2-compensatieproject
in samenwerking met het onafhankelijke certificeringsbureau
CO2Logic.

NEUTRALITEIT

VERMINDERING
EN COMPENSATIE
VAN DE EMISSIES

100%

CO -NEUTRALITEIT IN 9 LANDEN

2

Meer te weten komen

NEUTRALITEIT

100%

CO -NEUTRALITEIT IN 9 LANDEN

2

VERMINDERING
EN COMPENSATIE
VAN DE EMISSIES

Sinds 2015 zijn alle activiteiten van
Interparking CO2- neutraal gecertificeerd
in de 9 landen waar de groep actief is. De
certificering kon worden verkregen door
twee hefbomen te activeren: enerzijds levert
Interparking voortdurend heel wat inspanningen
om de CO2-uitstoot van zijn activiteiten
aanzienlijk te verminderen; anderzijds heeft de
Groep zich verbonden in een CO2
compensatieproject in samenwerking met het
onafhankelijke certificeringsbureau CO2Logic.

Meer te weten komen

Interparking neemt actief deel aan een omvangrijk project
ter ondersteuning van initiatieven voor milieudoeleinden
om zijn resterende koolstofemissies te compenseren.
Vanuit Spanje werken we bijvoorbeeld samen met de ngo
HOMAC, die projecten in ontwikkelingslanden financiert.

36.000

BOMEN GERED PER JAAR

PROJECT VOOR DE
VERBETERING VAN
HAARDEN IN BENIN

MILIEU-IMPACT

Meer te weten komen

Interparking neemt actief deel aan een
omvangrijk project ter ondersteuning van
initiatieven voor milieudoeleinden om zijn
resterende koolstofemissies te compenseren.
Vanuit Spanje werken we bijvoorbeeld samen
met de ngo HOMAC, die projecten in
ontwikkelingslanden financiert.

36.000

BOMEN GERED PER JAAR

PROJECT VOOR DE
VERBETERING VAN
HAARDEN IN BENIN

MILIEU-IMPACT

Meer te weten komen

In oktober 2018 sloot Interparking een krediet af,
waarvan de kostprijs afhangt van criteria die
verband houden met de milieuprestatie van de
onderneming. Dit is een primeur in België.
Concreet heeft de bank BNP Paribas Fortis aan
Interparking een krediet van 80 miljoen euro
toegekend om haar ontwikkeling te financieren.
De rentevoet wordt berekend op basis van twee
precieze milieu-indicatoren: de verkleining van de
koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent (VTE) en
de vermindering van het energieverbruik van de parkings.

30%

STREEFDOEL OM DE
KOOLSTOFVOETAFDRUK PER VTE TE
VERMINDEREN TEGEN 2020

DUURZAME ECONOMIE

EERSTE
GROENE KREDIET

Meer te weten komen

In oktober 2018 sloot Interparking een krediet
af, waarvan de kostprijs afhangt van criteria
die verband houden met de milieuprestatie van
de onderneming. Dit is een primeur in België.
Concreet heeft de bank BNP Paribas Fortis aan
Interparking een krediet van 80 miljoen euro
toegekend om haar ontwikkeling te financieren.
De rentevoet wordt berekend op basis van twee
precieze milieu-indicatoren: de verkleining van
de koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent
(VTE) en de vermindering van het
energieverbruik van de parkings.

30%

STREEFDOEL OM DE
KOOLSTOFVOETAFDRUK PER VTE
TE VERMINDEREN TEGEN 2020

DUURZAME ECONOMIE

EERSTE
GROENE KREDIET

Meer te weten komen

In april 2019 werd een eerste opmerkelijk initiatief
gelanceerd met de ingebruikname van een systeem
om het aantal deeltjes te verminderen in de parking
Belfort in Namen. Dit toestel, ontwikkeld in samenwerking
met de Technische Universiteit Delft in Nederland, houdt
de fijne deeltjes die in de lucht aanwezig zijn vast via
positieve ionisatie. Het resultaat? De omgevingslucht in de
parking wordt ontdaan van 50 tot 70 % van de vervuilde
deeltjes, 40 % van het fijnstof en 20 % van het ultrafijnstof.

De luchtkwaliteit is een uiterst belangrijke uitdaging.
Interparking neemt het zuiveren van de lucht in zijn
parkings zeer ernstig.

70%

HET SYSTEEM NEUTRALISEERT TOT
70 % VAN DE DEELTJES IN DE LUCHT.

EEN LONG IN
DE STAD

LUCHTKWALITEIT

Meer te weten komen

In april 2019 werd een eerste opmerkelijk
initiatief gelanceerd met de ingebruikname van
een systeem om het aantal deeltjes te
verminderen in de parking Belfort in Namen. Dit
toestel, ontwikkeld in samenwerking met de
Technische Universiteit Delft in Nederland,
houdt de fijne deeltjes die in de lucht aanwezig
zijn vast via positieve ionisatie. Het resultaat?
De omgevingslucht in de parking wordt ontdaan
van 50 tot 70 % van de vervuilde deeltjes, 40 %
van het fijnstof en 20 % van het ultrafijnstof.

De luchtkwaliteit is een uiterst belangrijke
uitdaging. Interparking neemt het zuiveren van de
lucht in zijn parkings zeer ernstig.

70%

HET SYSTEEM NEUTRALISEERT TOT
70 % VAN DE DEELTJES IN DE LUCHT.

EEN LONG IN
DE STAD

LUCHTKWALITEIT

Meer te weten komen

Interparking stimuleert ecologisch verantwoorde
vervoersmethoden. Dit engagement wordt concreet
wanneer bestuurders worden beloond voor het gebruik
van schone voertuigen. Dat is precies wat ons Eco
Parking- aanbod in Nederland promoot. Deze formule,
die momenteel wordt toegepast in Rotterdam (Lijnbaan
en Markthal) en Den Haag (Museumkwartier), biedt
bestuurders van elektrische of thermische voertuigen
van milieuklasse A een aanzienlijke korting op het basistarief.

-0,20€

EIGEN VOERTUIGEN KRIJGEN EEN KORTING
VAN 0,20 EURO OP HET BASISUURTARIEF.

MILIEUVERANT-
WOORDELIJK RIJDEN
WORDT BELOOND

ECO-PARKING

Meer te weten komen

Interparking stimuleert ecologisch verantwoorde
vervoersmethoden. Dit engagement wordt
concreet wanneer bestuurders worden beloond
voor het gebruik van schone voertuigen. Dat is
precies wat ons Eco Parking- aanbod in
Nederland promoot. Deze formule, die
momenteel wordt toegepast in Rotterdam
(Lijnbaan en Markthal) en Den Haag
(Museumkwartier), biedt bestuurders van
elektrische of thermische voertuigen van
milieuklasse A een aanzienlijke korting op het
basistarief.

-0,20€

EIGEN VOERTUIGEN KRIJGEN EEN KORTING
VAN 0,20 EURO OP HET BASISUURTARIEF.

MILIEUVERANT-
WOORDELIJK RIJDEN
WORDT BELOOND

ECO-PARKING

Meer te weten komen

Een goed presterende onderneming legt niet alleen verantwoording
af aan haar aandeelhouders, medewerkers en klanten. Ze moet ook
een verantwoorde houding aannemen tegenover de maatschappij in
haar geheel. Bij Interparking komt ons engagement concreet tot uiting
in de sponsoring van talrijke initiatieven op sociaal, ecologisch,
cultureel en sportief gebied.

Hier vindt u enkele partners en programma’s die we steunen.

SPONSORING

CULTUUR

SPORT

GEZONDHEID/SOCIAAL

ONDERSTEUNING VAN
BURGERINITIATIEVEN

Meer te weten komen

Een goed presterende onderneming legt niet
alleen verantwoording af aan haar
aandeelhouders, medewerkers en klanten. Ze
moet ook een verantwoorde houding aannemen
tegenover de maatschappij in haar geheel. Bij
Interparking komt ons engagement concreet tot
uiting in de sponsoring van talrijke initiatieven
op sociaal, ecologisch, cultureel en sportief
gebied.

Hier vindt u enkele partners en programma’s die
we steunen.

ONDERSTEUNING VAN
BURGERINITIATIEVEN

SPONSORING

Meer te weten komen

De parkeerschool speelt een cruciale rol in de
talentontwikkeling bij Interparking. Interne
mobiliteitstrajecten zijn er dan ook niet zeldzaam.
Dankzij de permanente vorming konden werkzoekenden
een motiverende job vinden en geleidelijk nieuwe
verantwoordelijkheden opnemen.

Om een optimaal kwaliteitsniveau te behouden, spaart
Interparking geen middelen en biedt de onderneming
haar medewerkers geavanceerde opleidingen aan. Zo
kunnen ze niet alleen hun competenties ontwikkelen,
maar ook nog beter inspelen op de veranderende eisen
van de steden van morgen.

6.199

LESUREN PER JAAR

DE PARKEERSCHOOL

OPLEIDING:
CONTINUE
VERBETERING

Meer te weten komen

De parkeerschool speelt een cruciale rol in de
talentontwikkeling bij Interparking. Interne
mobiliteitstrajecten zijn er dan ook niet
zeldzaam. Dankzij de permanente vorming
konden werkzoekenden een motiverende job
vinden en geleidelijk nieuwe
verantwoordelijkheden opnemen.

Om een optimaal kwaliteitsniveau te behouden,
spaart Interparking geen middelen en biedt de
onderneming haar medewerkers geavanceerde
opleidingen aan. Zo kunnen ze niet alleen hun
competenties ontwikkelen, maar ook nog beter
inspelen op de veranderende eisen van de
steden van morgen.

6.199

LESUREN PER JAAR

DE PARKEERSCHOOL

OPLEIDING:
CONTINUE
VERBETERING

Meer te weten komen

Bij Interparking dragen we hiertoe bij door onze
niet-aflatende inzet op multimodaliteit: wij gaan
voor parkings die verbonden zijn met andere
vervoermiddelen, zoals bussen, trams, metro’s,
fietsen, treinen of luchthavens.

De komende jaren beloven boeiend te worden op het
vlak van mobiliteit. Regelmatig duiken er innovaties op
die de ontwikkeling en het succes van steeds
milieuvriendelijkere vervoerswijzen in de hand werken.

VOORUITZICHTEN

GROENE MOBILITEIT IS
MOGELIJK

Meer te weten komen

Bij Interparking dragen we hiertoe bij door onze
niet-aflatende inzet op multimodaliteit: wij gaan
voor parkings die verbonden zijn met andere
vervoermiddelen, zoals bussen, trams, metro’s,
fietsen, treinen of luchthavens.

De komende jaren beloven boeiend te worden
op het vlak van mobiliteit. Regelmatig duiken
er innovaties op die de ontwikkeling en het
succes van steeds milieuvriendelijkere
vervoerswijzen in de hand werken.

VOORUITZICHTEN

GROENE MOBILITEIT IS
MOGELIJK